Vrijwilligersuitje

NL doet
16 maart 2019

 

Op woensdag 31 oktober 2018 zijn de vrijwilligers van It Tsiispakhûs met elkaar op stap geweest naar  het nieuwe Fries Landbouwmuseum te Leeuwarden. Hier zijn we ontvangen door de directeur Henk Dijkstra, die ons onder het genot van een kop koffie verteld heeft over zijn nieuwe museumboerderij van architect W.C. de Groot.

Daarna heeft hij ons meegenomen naar de vers binnen gekomen FH koe “Jantje”en naar enkele unieke museumobjecten. Vervolgens kon ieder zijn/ haar eigen weg gaan in het museum.

Tot slot heeft voorzitter Harry van Putten onder het genot van een drankje nog het e.e.a. meegedeeld o.a bezoekersaantallen en bijzondere activiteiten over het afgelopen jaar en natuurlijk onze gastvrouwen en heren bedankt.